วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม